Personaalsed küsimused

Õnnelikke ja eluga rahulolevaid inimesi jääb meie ajal aina vähemaks ja vähemaks. Elevandi võib ka kesklinna pargist leida lihtsamini, kui kaasaegses linnas inimest, kes ei oleks ülekoormatud lahendamatute probleemidega, või siis ei vaevleks kompleksite, hirmude või foobiate meelevallas. Olukord on esiteks tingitud sellest, et arendades teadust, ökonoomikat ja kultuuri, on inimene unustanud kõige tähtsama – iseenda. Kaasaegsele inimesele on omane süüdistada kõigis ebameeldivustes ja haigustes ümbritsevat, kuigi põhjused peituvad tavaliselt tema enda sees. Kõigis hädades on alati lihtsam süüdistada valitsust, ülemusi, vaenlasi, ebameeldivaid omadusi, mis nö. päritud jne, kui tunnistada enda puudusi, hirme või komplekseid ja hakata nendega võitlema.

Inimesel on loomulikult raske alustada sellist tõsist ettevõtmist iseseisvalt. Esiteks, suudavad vaid vähesed anda enesele kaine enesehinnangu. Tavaliselt on meil kalduvused, kas hinnata end üle, välistades igasugust enesekriitikat, või siis peame end viimaseks viimaste seas. Sellepärast on inimest kõige parem hinnata kõrvalt vaadates. Teiseks, mõjutab inimese minevik tema olevikku ja olevik tulevikku. Sellepärast on mineviku analüüs teine infoallikas inimese võimete, mõtete ja tahtmiste kohta. Mistahes minevikusündmused võivad oluliselt mõjutada inimese elu tulevikus ning olla tema saatuse, iseloomu või tervise erinevate muutuste põhjusteks.

Meie meetod on rajatud neile mõlemaile. Esimene – pilk inimesele kui sellisele, ja kui osale protsessidest, milles ta osaleb. Kuid mitte pinnapealne pilk, vaid analüüs selgeltnägemise režiimis, mis võimaldab hõlmata kõik valdkonnad, juurdepääs millele ei avane tavalisele teadvusele. Teine – inimese mineviku analüüs. Toome esile soovimatuid muutusi ning aitame neid ületada. Siia võib lisada ka kolmanda – pilk tulevikku ja perspektiivseima variandi välja valimine. Teine ja kolmas meetoditest tuginevad informatsiooni väljadele. Töö informatsiooni väljadega sarnaneb millegi poolest tööga arvutil. Sisendatakse algandmed, need töödeldakse, seejärel väljastatakse rida sobivamaid variante. Samuti võib vaadelda kujuteldavat situatsiooni ja selgitada, milline saab olema lõplik lahendus. Need on loomulikult lihtsustatud näited ja välja on nad toodud vaid selgema pildi loomiseks. Inimlike mõõtudega on võimatu hinnata universumi informatsiooni välja, mis sisaldab infot kõige tuimuva kohta, vaatamata sellele, kas see leidis aset minevikus, toimub olevikus, või tulevikus. Sama võimatu on ka hinnata pakutavaid sellega seoses võimalusi.[ Tagasi pealehele ]
 [ Meditsiin ]  [ Personaalne ] [ Äri ] [ Poliitika ] [ Tehnika ]
   [ Koostöö ] [ Konsultatsioonid ] [ Külaliste raamat ]